donderdag 8 september 2016

TIPS en VALKUILEN VOOR JAARVERSLAG VEILIGHEIDSADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

In de dagelijkse praktijk als veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen ADR - ADN voor
Eversdijk-training-support en freelance docent  kom ik regelmatig nieuwe collega's tegen die worstelen met het maken van een jaarverslag. Naast mijn ervaring als veiligheidsadviseur heb ik in mijn  carrière als rechercheur regelmatig strafrechtelijk onderzoeken gedaan waarbij het thema aansprakelijkheid aan de orde kwam.

Tips voor het schrijven van een jaarverslag veiligheidsadviseur (VA) gevaarlijke stoffen

TIPS
 •           Schrijf een objectief verslag
 •         Beschrijf zaken kort en duidelijk
 •       Zorg voor een wettelijke onderbouwing
 •       Alleen feiten of omstandigheden beschrijven
 •       Een goede foto zegt meer dan veel tekst
 •       Een slechte foto schept meer verwarring dan duidelijkheid
 •       Zet geen personen herkenbaar in beeld
 •       Vermeld zeker ook positieve zaken
 •       Stop geen feiten onder het tapijt
 •       Bij verbeterpunten, schrijf opbouwend kritisch, draag oplossingen aan
 •       Durf aanbevelingen te doen

VALKUILEN
Bij het schrijven van het jaarverslag VA kunnen verschillende zaken de objectiviteit beïnvloeden.
Na een calamiteit of ernstig ongeval zal al snel de vraag aan de orde komen:
Hadden we dit kunnen voorkomen?
Zijn de procedures gevolgd?
Is er gewerkt volgens de vergunning?
Wie was eventueel verantwoordelijk?
Was de verantwoordelijke manager of leidinggevende op de hoogte?

Als arbeidsongeschiktheid of een strafrechtelijk onderzoek volgt zullen als eerste de functieomschrijvingen geraadpleegd worden. Die behoren duidelijkheid te geven over taken en bevoegdheden.
Wie kon het proces beïnvloeden of heeft leidinggegeven aan de activiteit?
Is er sprake van nalatigheid of verwijtbare schuld?
De praktijk heeft bewezen dat uw jaarverslag na een calamiteit of ernstig ongeval een belangrijk document kan worden. Het kan zelfs uw functioneren als veiligheidsadviseur ter discussie stellen. Bij een gezonde arbeidscultuur, waar veiligheid hoog in het vaandel staat, zal uw jaarverslag een bijdrage leveren aan verhoging van de veiligheid.


De wet laat de ruimte om een externe veiligheidsadviseur het jaarverslag te laten opmaken.
Eversdijk-training-support kan u daarbij behulpzaam zijn of deze taak voor u vervullen.

Waar moet een ADR - ADN jaarverslag aan voldoen

inspectie leefomgeving en transport - jaarverslag VA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten